Samer Villaları 11/1 Deprem Güçlendirme Projesi
Bodrum/ Muğla - 2011
 
250m2 betonarme çerçeve yapı için üç boyutlu bilgisayar
modellemesi yapılmış ve yeterli deprem dayanımı olmadığı
saptanmıştır.
Hazırlanan deprem güçlendirme projesi doğrultusunda betonarme perdeler eklenerek yanal dayanımı ve rijitliği arttırılmıştır.