Çınar Sitesi No:1 Deprem Güçlendirme Projesi ve Uygulaması

Çeşme / İzmir

260m2 betonarme çerçeve yapının üç boyutlu bilgisayar modellemesi yapılmış ve yeterli deprem dayanımı olmadığı saptanmıştır.

Hazırlanan deprem güçlendirme projesi doğrultusunda dış cepheye çelik çerçeveler eklenerek yanal dayanımı ve sünekliliği iyileştirilmiş böylece enerji yutma kapasitesi arttırılmıştır.

Bu projede mimari detaylar dikkate alınarak, yapım aşamasında minimum tadilat gerektirecek bir yöntem seçilmiştir.