Çınar Apartmanı Çelik Döşeme Sistemi
Beylikdüzü/ İstanbul - 2012
 
Mimari  açıdan istenen çelik boru kolonlar ve destekledikleri çelik kompozit döşemeler, betonarme binaya kaba inşaat aşamasında eklenmiştir.
 
İnşaat devam ederken kalıp içine yerleştirilen ankrajlar, sonradan eklenen mekanik ya da kimyasal ankrajlardan çok daha sağlıklı ve ekonomik bağlantılar kullanılmasını sağlamıştır.
 
Binanın betonarme kısmının yanal ötelenmesi sonucu ortaya çıkabilecek kat deplasmanları modellenmiş, çelik sistem tasarımı bu yük ve deplasmanlara uygun olarak yapılmıştır.