Hizmetler‎ > ‎

Deprem Analizi ve Güçlendirme

       
 K
onusunda deneyimli ekibimiz, deprem analizi yapılacak binaları ulusal ve uluslararası deprem standartlarına göre modeller ve eksikleri
değerlendirir. Varılan sonuçlar ve uzman tavsiyeler raporandırılır. Uygun görüldüğü takdirde detaylı deprem
güçlendirme çalışmalarını yapar ve kolay  uygulanabilir projeler oluşturur. Deprem güçlendirme çalışmalarımızda kullandığımız teknikler, etkili, pratik ve ekonomik çözümlere yöneliktir.

        Yapıların sismik kapasitelerinin değerlendirilmesi, deprem değerlendirme raporlarının hazırlanması, depreme dayanıklı projelendirilmesi ve teknik müşavirlik hizmetleri çalışma alanlarımız arasındadır.

Deprem analizi ve güçlendirme ile ilgili sıkça sorulan sorular:

  • Deprem analizi nasıl binalarda gereklidir?
Deprem analizi deprem yönetmeliklerine uygun yapıldığı şüpheli bütün binalar için gereklidir. Özellikle eski binalar, projesiz, izinsiz ve kontrolsüz yapılan binalar için çok önemlidir.
  • Deprem analizi nasıl yapılır?
<Deprem analizi öncelikle binanın genel durumunun belirlenmesiyle başlar. Binanın eskiliği, şekli ve yapılış tarzı dikkate alınır. Daha sonra binanın taşıyıcı sistemi yerinde ölçümler (röleve) yapılarak belirlenir, zemin durumu araştırılır ve kullanılan malzemelerin (beton, demir vs.) kaliteleri saptanır.  Bu ölçümler sonucu elde edilen veriler ve bilgisayar programları yardımıyla binalar üç boyutlu olarak modellenir ve deprem durumundaki davranışı incelenir. Bu analiz sonucu binanın zayıflıklarını ve bunların mümkünse düzeltilebilmeleri için önerilerin sunulduğu bir rapor hazırlanır.
  • Deprem güçlendirmesi hangi durumlarda gerekir?
Deprem analiz raporu sonucu binanın deprem yüklerine karşı yeterli dayanımı olmadığı belirlenmişse binanın güçlendirilmesi gerekmektedir.
  • Deprem güçlendirmesi nasıl yapılır?
Deprem güçlendirmesi için çok çeşitli teknikler kullanılabilir. En çok kullanılarn yöntemler yeni betonarme perde duvar ekleme, betonarme çerçeve sistemin çelikle sarılarak güçlendirilmesi ve yeni çelik çaprazlar ve/veya çerçeveler eklemesidir. Ayrıca karbon fiber gibi yeni malzemeler kullanılarak yapıların güçlendirilmesi yapılmaktadır.
  • Deprem güçlendirmesi yapılması için binayı boşaltmam gerekir mi?
Pek çok deprem güçlendirme yöntemi en etkili, hızlı ve ekonomik olarak bina boşken yapılabilmektedir. Ancak, bunun mümkün olmadığı durumlarda binanın konumuna ve şekline de bağlı olmak kaydıyla yalnızca dışarıdan müdahele yapılarak da güçlendirme yapılması uygun olabilmektedir.